Organisasjons- og instruksjonsmyndigheten
-
Etiske retningslinjer for velferdstjenesten
01.04.08 -