Filtrering

1772 - Reglement for terminering av lager og materiellregnskap
Velg dokument og format
Kommentarer
For tilgang til gjeldende lover og forskrifter, se Lovdata.no eller Rettsdata.no (med lovkommentarer) på ugradert.
FORRIGE VERSJON
DL-skriv 2006008645-1 Midlertidig retningslinjer for terminering av forsyningslager settes ut av kraft
Kjerneinformasjon
Korttittel:
1772 - Reglement for terminering av lager og materiellregnskap
Dokumentsamling:
Dokumenter som også publiseres i FOBID på ugradert nett, Utvidet fullmakt
Dokumenttype:
Reglementer
Gradering:
Ugradert
Utgiver:
Sjef FLO Forsyning
Saksbehandlende avdeling:
FLO/Forsyning
Dokumentrelasjon

Ikke angitt hjemmel eller relasjoner.

Velg versjon
IkrafttredelseGyldig t.o.m.Gyldighet
2013-06-01 Gjeldende