Filtrering

Reglement for forvaltning av vernepliktig akademisk befal (VAB)
Velg dokument og format
Hoveddokument
Relevante dokumenter:
Kommentarer
For tilgang til gjeldende lover og forskrifter, se Lovdata.no eller Rettsdata.no (med lovkommentarer) på ugradert.
Kjerneinformasjon
Korttittel:
Forvaltningsreglement for VAB
Dokumentsamling:
Dokumenter som også publiseres i FOBID på ugradert nett, Utvidet fullmakt
Dokumenttype:
Reglementer
Gradering:
Ugradert
Utgiver:
Sjef Forsvarets personell- og vernepliktssenter
Saksbehandlende avdeling:
FPVS uspesifisert
Gjelder for:
Forsvaret
Dokumentrelasjon

Ikke angitt hjemmel eller relasjoner.

Velg versjon
IkrafttredelseGyldig t.o.m.Gyldighet
2012-12-01 Gjeldende