Filtrering

Instruks for Forsvarets liaison til Politidirektoratet
Velg dokument og format
Hoveddokument
Relevante dokumenter:
Kjerneinformasjon
Korttittel:
Instruks for Forsvarets liaison til Politidirektoratet
Dokumentsamling:
Dokumenter som også publiseres i FOBID på ugradert nett
Dokumenttype:
Stillingsinstruks nivå 2
Gradering:
Ugradert
Utgiver:
Sjef Forsvarets operative hovedkvarter
Saksbehandlende avdeling:
FOH/J3 Operasjoner
Dokumentrelasjon

Ikke angitt hjemmel eller relasjoner.

Velg versjon
IkrafttredelseGyldig t.o.m.Gyldighet
2012-05-14 Gjeldende