Filtrering

Bestemmelser om utskriving og verneplikt i Norge. Del III - FSJs utfyllende bestemmelser
Velg dokument og format
Hoveddokument
Vedlegg:
Relevante dokumenter:
Kommentarer
Kap 9,vedlegg A-C er datert 03/2005 og nytt vedlegg D er datert 04/2014.
PUNKT 4.3 ER SATT UT AV KRAFT F.O.M. 2015-01-01. Se relevant link.
For tilgang til gjeldende lover og forskrifter, se Lovdata.no eller Rettsdata.no (med lovkommentarer) på ugradert.
Kjerneinformasjon
Korttittel:
BUV Del III
Dokumentsamling:
Dokumenter som også publiseres i FOBID på ugradert nett, Utvidet fullmakt
Dokumenttype:
Bestemmelser
Gradering:
Ugradert
Utgiver:
Sjef Forsvarets personell- og vernepliktssenter
Saksbehandlende avdeling:
FPVS uspesifisert
Gjelder for:
Forsvaret
Dokumentrelasjon

Ikke angitt hjemmel eller relasjoner.

Velg versjon
IkrafttredelseGyldig t.o.m.Gyldighet
2003-09-01 Gjeldende