Filtrering

Permisjonsdirektivet for befal og menige under førstegangstjeneste og repetisjonstjeneste
Velg dokument og format
Kommentarer
Erstatter utgave av 01.02.2001.
Kjerneinformasjon
Korttittel:
Permisjonsdirektivet
Dokumentsamling:
Dokumenter som også publiseres i FOBID på ugradert nett
Dokumenttype:
Direktiver
Gradering:
Ugradert
Utgiver:
Sjef FST J1/HR-avdelingen
Saksbehandlende avdeling:
FST J1/HR-avdelingen
Gjelder for:
Forsvaret
Dokumentrelasjon

Ikke angitt hjemmel eller relasjoner.

Velg versjon
IkrafttredelseGyldig t.o.m.Gyldighet
2004-12-01 Gjeldende