Filtrering

Arbeidstidsavtale for Forsvaret ATF - LO-forbundene
Velg dokument og format
Hoveddokument
Vedlegg:
Relevante dokumenter:
Relevante linker:
Kommentarer
Avtalen er splittet - se Relevante linker. Unntaksprotokollen fra 2013 lever videre her, se under Vedlegg. Under Relevante linker finnes også link til "Bestemmelse om ivaretakelse av arbeidsmiljø". Denne inneholder vedlegg E som er veileder for arbeidstid.
Kjerneinformasjon
Korttittel:
Arbeidstidsavtale for Forsvaret ATF - LO
Dokumentsamling:
Dokumenter som også publiseres i FOBID på ugradert nett
Dokumenttype:
Avtaler og kontrakter
Gradering:
Ugradert
Saksbehandlende avdeling:
FPVS uspesifisert
Avtaleparter:
Forsvaret
Dokumentrelasjon

Ikke angitt hjemmel eller relasjoner.

Velg versjon
IkrafttredelseGyldig t.o.m.Gyldighet
2017-01-09 Gjeldende