Filtrering

Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært tilsatte leger, tannleger, veterinærer, farmasøyter og psykologer i full stilling med redusert bundet arbeidstid
Velg dokument og format
Hoveddokument
Vedlegg:
Relevante dokumenter:
Kommentarer
Avtalen gjelder t.o.m. 28. februar 2019, men forlenges automatisk med ett år av gangen dersom ikke en av partene sier den opp.
Kjerneinformasjon
Korttittel:
Særavtale RBA
Dokumentsamling:
Dokumenter som også publiseres i FOBID på ugradert nett
Dokumenttype:
Avtaler og kontrakter
Gradering:
Ugradert
Saksbehandlende avdeling:
FPVS uspesifisert
Avtaleparter:
Forsvaret
Dokumentrelasjon

Ikke angitt hjemmel eller relasjoner.

Velg versjon
IkrafttredelseGyldig t.o.m.Gyldighet
2016-03-01 Gjeldende