Filtrering

Forsvarets verdigrunnlag
Velg dokument og format
Hoveddokument
Relevante dokumenter:
Relevante linker:
Kommentarer
Bruk Trykkeriversjonen (ved bruk av trykkeri).

Dersom du velger «Bestill trykking»:
Under valget «Type»; her skal det kun være «Farger».
Under valget «Størrelse»; her skal det kun være «Annet», eller «Originalformat».
Under valget «Etterbehandling»; her skal det kun være «Heftestiftes».
Kjerneinformasjon
Korttittel:
HEL - Forsvarets verdigrunnlag
Dokumentsamling:
Dokumenter som også publiseres i FOBID på ugradert nett, Dokumentsamling-FD
Dokumenttype:
Verdigrunnlag
Gradering:
Ugradert
Utgiver:
Forsvarssjefen (FSJ)
Saksbehandlende avdeling:
FST/HR-avdelingen
Dokumentrelasjon

Ikke angitt hjemmel eller relasjoner.

Velg versjon
IkrafttredelseGyldig t.o.m.Gyldighet
2015-06-01 Gjeldende