Filtrering

Forsvarets HR-strategi
Velg dokument og format
Hoveddokument
Relevante dokumenter:
Kjerneinformasjon
Korttittel:
HR-strategi
Dokumentsamling:
Dokumenter som også publiseres i FOBID på ugradert nett
Dokumenttype:
Strategier og Policy
Sikkerhetsgradering:
Ugradert
Utgiver:
Forsvarssjefen (FSJ)
Fagmyndighet:
Sjef FST/HR-avdelingen
Gjelder for:
Forsvaret
Dokumentrelasjon

Ikke angitt hjemmel eller relasjoner.

Velg versjon
IkrafttredelseGyldig t.o.m.Gyldighet
2015-06-01 Gjeldende