Filtrering

Særavtale for ledende personell i Forsvaret
Velg dokument og format
Hoveddokument
Relevante dokumenter:
Kjerneinformasjon
Korttittel:
Særavtale for ledende personell i Forsvaret
Dokumentsamling:
Dokumenter som også publiseres i FOBID på ugradert nett
Dokumenttype:
Avtaler og kontrakter
Gradering:
Ugradert
Saksbehandlende avdeling:
FST/HR-avdelingen
Avtaleparter:
Forsvaret
Dokumentrelasjon

Ikke angitt hjemmel eller relasjoner.

Velg versjon
IkrafttredelseGyldig t.o.m.Gyldighet
2014-08-01 Gjeldende