Filtrering

Bestemmelser for selvmordsforebyggende arbeid i Forsvaret
Velg dokument og format
Hoveddokument
Vedlegg:
Relevante dokumenter:
Kjerneinformasjon
Korttittel:
Bestemmelser for selvmordsforebyggende arbeid i Forsvaret
Dokumentsamling:
Dokumenter som også publiseres i FOBID på ugradert nett
Dokumenttype:
Bestemmelser
Sikkerhetsgradering:
Ugradert
Utgiver:
Sjef Forsvarsstaben
Fagmyndighet:
Sjef FST/HR-avdelingen
Fagansvarlig / Ansvarlig:
Sjef Forsvarets personell- og vernepliktssenter
Gjelder for:
Forsvaret
Dokumentrelasjon
Organisasjons- og in..
Bestemmelser for selvmordsforebyggende arbeid i Forsvaret

Vis dokumenthierarki for denne versjonen
Velg versjon
IkrafttredelseGyldig t.o.m.Gyldighet
2009-10-01 Gjeldende