Filtrering

Reglement for oppfølging av personell fra internasjonale operasjoner
Velg dokument og format
Hoveddokument
Relevante dokumenter:
Kjerneinformasjon
Korttittel:
Oppfølgingsreglementet
Dokumentsamling:
Dokumenter som også publiseres i FOBID på ugradert nett
Dokumenttype:
Reglementer
Gradering:
Ugradert
Utgiver:
Sjef Forsvarets veterantjeneste (Veteraninspektøren)
Saksbehandlende avdeling:
FFT/Forsvarets veteranstjeneste (FVT)
Dokumentrelasjon

Ikke angitt hjemmel eller relasjoner.

Velg versjon
IkrafttredelseGyldig t.o.m.Gyldighet
2014-11-15 Gjeldende