Filtrering

Forsvarets personellhåndbok del E - Internasjonale operasjoner
Kommentarer
Kapittel 2 er endret fra og med 1. august 2016. Se relevant dokument.
Kjerneinformasjon
Korttittel:
FPH Del E
Dokumentsamling:
Dokumenter som også publiseres i FOBID på ugradert nett
Dokumenttype:
Håndbøker
Gradering:
Ugradert
Utgiver:
Sjef FST J1/HR-avdelingen
Saksbehandlende avdeling:
FPVS uspesifisert
Gjelder for:
Forsvaret
Dokumentrelasjon

Ikke angitt hjemmel eller relasjoner.

Velg versjon
IkrafttredelseGyldig t.o.m.Gyldighet
2015-12-15 Gjeldende