Filtrering

Veileder for gevinstrealisering i forsvarssektoren
Kjerneinformasjon
Korttittel:
Gevinstrealiseringsveilederen
Dokumentsamling:
Dokumenter som også publiseres i FOBID på ugradert nett
Dokumenttype:
Veiledninger
Gradering:
Ugradert
Utgiver:
FD
Saksbehandlende avdeling:
FD III (Avdeling for økonomi og styring)
Gjelder for:
Forsvarssektoren
Velg versjon
IkrafttredelseGyldig t.o.m.Gyldighet
2020-08-14 Gjeldende