Filtrering

OM FOBID
FOBID
Generelt

FOBID er Forsvarets publiseringsløsning for avtaler, regelverk og andre styrende dokumenter. FOBID er en forkortelse for Forsvarets oversikt over bestemmelser, instrukser og direktiver. Regelverksenheten (RE) i Forsvarets fellestjenester (FFT) har ansvaret for å utvikle og drifte databasen. Databasen finnes i to versjoner. FOBID ugradert og FOBID gradert.

FOBID ugradert er foreløpig under utprøving og inneholder kun et utvalg av ugraderte dokumenter.

Dersom du har spørsmål ta kontakt med webmaster: Frode Wernø: 2309 5368 eller sjef RE, Thomas Hol Fosse 2309 5360. For mer informasjon om Regelverksenheten, se https://forsvaret.no/om-forsvaret/organisasjon/forsvarets-fellestjenester.